Moja zóna

AUTEX BP s.r.o.

Na Hrebienku 16, 811 02 Bratislava
45374244
2022953504
Nemá
nezistený
19.01.2010
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A