Moja zóna

Naďa Poláková

900 64 Suchohrad
45391297
1080855160
Nemá
nezistený
20.01.2010
Ost.osob.služby i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A