Moja zóna

APT 3, s. r. o.

Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
45394580
2022965604
SK2022965604
nezistený
10.02.2010
Kúpa,predaj vlast.nehn.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,03
0,05
51,9 %
-2,05 tis. €
26 %
2020/2019
10,3 tis. €
-14 %
2020/2019
-0,01
25,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAPT 3, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

TržbyAPT 3, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

SkóringAPT 3, s. r. o.


n/a
0,48
0,4
1,02

Zisk pred zdanenímAPT 3, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDAAPT 3, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod APT 3, s. r. o.


Štatutári APT 3, s. r. o.


Spoločníci APT 3, s. r. o.


Predmety podnikania APT 3, s. r. o.


Kataster APT 3, s. r. o.


Skrátené výkazy APT 3, s. r. o.