Moja zóna

Hana Šemetková

925 85 Neded
45436207
1081744488
Nemá
nezistený
19.02.2010
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A