Moja zóna

Prvá zámocká s. r. o.

Priechodná 5, 971 01 Prievidza
45436894
2023023739
Nemá
nezistený
10.03.2010
Výr.elektr.motor.prístr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Prvá zámocká s. r. o.


Štatutári Prvá zámocká s. r. o.


Spoločníci Prvá zámocká s. r. o.


Predmety podnikania Prvá zámocká s. r. o.


Kataster Prvá zámocká s. r. o.


Skrátené výkazy Prvá zámocká s. r. o.