Moja zóna

PROFI ÚT-ÉP s. r. o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
45495882
2023016215
Nemá
nezistený
14.04.2010
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PROFI ÚT-ÉP s. r. o.


Štatutári PROFI ÚT-ÉP s. r. o.


Spoločníci PROFI ÚT-ÉP s. r. o.


Predmety podnikania PROFI ÚT-ÉP s. r. o.


Kataster PROFI ÚT-ÉP s. r. o.


Skrátené výkazy PROFI ÚT-ÉP s. r. o.