Moja zóna

Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii

Svoradova 7, 811 03 Bratislava
45571481
2023046597
SK2023046597
nezistený
03.06.2010
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii


Štatutári Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii


Spoločníci Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii


Predmety podnikania Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii


Kataster Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii


Skrátené výkazy Souvenir Express, s. r. o. v likvidácii