Moja zóna

Gardena s. r. o.

Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava
45607010
2023067475
Nemá
nezistený
18.06.2010
Jedálne

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Gardena s. r. o.


Štatutári Gardena s. r. o.


Spoločníci Gardena s. r. o.


Predmety podnikania Gardena s. r. o.


Kataster Gardena s. r. o.


Skrátené výkazy Gardena s. r. o.