Moja zóna

Jeans Club Slovakia s.r.o.

Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava
45629862
2023074988
Nemá
nezistený
08.07.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jeans Club Slovakia s.r.o.


Štatutári Jeans Club Slovakia s.r.o.


Spoločníci Jeans Club Slovakia s.r.o.


Predmety podnikania Jeans Club Slovakia s.r.o.


Kataster Jeans Club Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Jeans Club Slovakia s.r.o.