Moja zóna

A-STAVMAT, spol. s r.o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
45661197
2023073580
Nemá
nezistený
17.07.2010
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod A-STAVMAT, spol. s r.o.


Štatutári A-STAVMAT, spol. s r.o.


Spoločníci A-STAVMAT, spol. s r.o.


Predmety podnikania A-STAVMAT, spol. s r.o.


Kataster A-STAVMAT, spol. s r.o.


Skrátené výkazy A-STAVMAT, spol. s r.o.