Moja zóna

WEBHEAD, s.r.o.

Trenčianska 57, 821 09 Bratislava
45669295
2023091147
Nemá
nezistený
07.08.2010
Počítačové programovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,07
0,27
0,58
127,1 %
-59,7 tis. €
976 tis. €
-0,07
N/A
N/A

ZiskWEBHEAD, s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

TržbyWEBHEAD, s.r.o.


2014
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringWEBHEAD, s.r.o.


n/a
-0,27
0,13
0,87

Zisk pred zdanenímWEBHEAD, s.r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €

EBITDAWEBHEAD, s.r.o.


2014
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod WEBHEAD, s.r.o.


Štatutári WEBHEAD, s.r.o.


Spoločníci WEBHEAD, s.r.o.


Predmety podnikania WEBHEAD, s.r.o.


Kataster WEBHEAD, s.r.o.


Skrátené výkazy WEBHEAD, s.r.o.