Moja zóna

lulubee, s. r. o.

Na Slanci 8, 831 52 Bratislava
45695474
2023090927
SK2023090927
2 zamestnanci
14.08.2010
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,43
16,04
0,54
108,9 %
-16,6 tis. €
-2 043,4 %
2020/2019
19,4 tis. €
-81,8 %
2020/2019
-1,43
-3 455 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisklulubee, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Tržbylulubee, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Skóringlulubee, s. r. o.


-0,21
-0,09
n/a
0,84

Zisk pred zdanenímlulubee, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAlulubee, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod lulubee, s. r. o.


Štatutári lulubee, s. r. o.


Spoločníci lulubee, s. r. o.


Predmety podnikania lulubee, s. r. o.


Kataster lulubee, s. r. o.


Skrátené výkazy lulubee, s. r. o.