Moja zóna

B&M Bau Slovakia s. r. o.

Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno
45708916
2023097043
Nemá
nezistený
31.08.2010
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B&M Bau Slovakia s. r. o.


Štatutári B&M Bau Slovakia s. r. o.


Spoločníci B&M Bau Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania B&M Bau Slovakia s. r. o.


Kataster B&M Bau Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy B&M Bau Slovakia s. r. o.