Moja zóna

Cheverny s. r. o.

Košická 6, 821 09 Bratislava
45847657
2023153363
Nemá
nezistený
25.11.2010
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cheverny s. r. o.


Štatutári Cheverny s. r. o.


Spoločníci Cheverny s. r. o.


Predmety podnikania Cheverny s. r. o.


Kataster Cheverny s. r. o.


Skrátené výkazy Cheverny s. r. o.