Moja zóna

EUDORA s. r. o.

Bancíkovej 1, 821 03 Bratislava
45865035
2023124224
Nemá
nezistený
22.10.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EUDORA s. r. o.


Štatutári EUDORA s. r. o.


Spoločníci EUDORA s. r. o.


Predmety podnikania EUDORA s. r. o.


Kataster EUDORA s. r. o.


Skrátené výkazy EUDORA s. r. o.