Moja zóna

CONSOLL, s. r. o.

Pezinská 30, 903 01 Senec
45870021
2023126105
SK2023126105
2 zamestnanci
30.09.2010
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,52
0,91
0,99
43,1 %
147 tis. €
106,3 %
2020/2019
603 tis. €
71,8 %
2020/2019
0,52
62,6 %
2020/2019
1,26 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE