Moja zóna

ABV-Arheit SK s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
45912513
2023139459
Nemá
nezistený
16.11.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A