Moja zóna

Lukáš Bielik

Hrnčiarska 25, 091 01 Stropkov
46021809
1083197522
Nemá
nezistený
01.03.2011
Podpor.scénické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A