Moja zóna

WENEX SK s. r. o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
46024662
2023204667
Nemá
nezistený
22.02.2011
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod WENEX SK s. r. o.


Štatutári WENEX SK s. r. o.


Spoločníci WENEX SK s. r. o.


Predmety podnikania WENEX SK s. r. o.


Kataster WENEX SK s. r. o.


Skrátené výkazy WENEX SK s. r. o.