Moja zóna

MCU Slovel s.r.o.

Fraňa Kráľa 7, 903 01 Senec
46083103
2023243288
SK2023243288
nezistený
14.04.2011
Výroba ost.elektr.zar.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,35
-0,71
0,27
50,3 %
-12,2 tis. €
24,5 tis. €
-0,35
20,9 tis. €
N/A

ZiskMCU Slovel s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbyMCU Slovel s.r.o.


2014
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringMCU Slovel s.r.o.


n/a
0,5
0,25
1,72

Zisk pred zdanenímMCU Slovel s.r.o.


2014
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDAMCU Slovel s.r.o.


2014
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod MCU Slovel s.r.o.


Štatutári MCU Slovel s.r.o.


Spoločníci MCU Slovel s.r.o.


Predmety podnikania MCU Slovel s.r.o.


Kataster MCU Slovel s.r.o.


Skrátené výkazy MCU Slovel s.r.o.