Moja zóna

TEFLEX s. r. o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
46111158
2023245961
Nemá
nezistený
15.04.2011
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TEFLEX s. r. o.


Štatutári TEFLEX s. r. o.


Spoločníci TEFLEX s. r. o.


Predmety podnikania TEFLEX s. r. o.


Kataster TEFLEX s. r. o.


Skrátené výkazy TEFLEX s. r. o.