Moja zóna

Váš účtovník spol. s r. o.

Tekovská 1302/9, 821 09 Bratislava - Ružinov
46132619
2023254090
Nemá
nezistený
21.04.2011
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,21
0,23
14,02
6,3 %
2,66 tis. €
179,1 %
2020/2019
8,57 tis. €
3,6 %
2020/2019
0,21
116 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVáš účtovník spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyVáš účtovník spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €

SkóringVáš účtovník spol. s r. o.


2,33
0,94
0,15
15,89

Zisk pred zdanenímVáš účtovník spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDAVáš účtovník spol. s r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Váš účtovník spol. s r. o.


Štatutári Váš účtovník spol. s r. o.


Spoločníci Váš účtovník spol. s r. o.


Predmety podnikania Váš účtovník spol. s r. o.


Kataster Váš účtovník spol. s r. o.


Skrátené výkazy Váš účtovník spol. s r. o.