Moja zóna

Pavol Pavelko

Hrnčiarska 28, 091 01 Stropkov
46136461
1046512962
Nemá
nezistený
01.04.2011
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A