Moja zóna

Vaše Účtovníctvo, s. r. o.

Chemická 1032/4, 831 04 Bratislava
46165495
2023287266
SK2023287266
3-4 zamestnanci
10.06.2011
Účtovnícke činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,11
0,22
0,61
51,7 %
2,68 tis. €
364,8 %
2020/2019
80,2 tis. €
17 %
2020/2019
0,11
296 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVaše Účtovníctvo, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyVaše Účtovníctvo, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €

SkóringVaše Účtovníctvo, s. r. o.


2,03
0,48
0,09
1,66

Zisk pred zdanenímVaše Účtovníctvo, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAVaše Účtovníctvo, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Vaše Účtovníctvo, s. r. o.


Štatutári Vaše Účtovníctvo, s. r. o.


Spoločníci Vaše Účtovníctvo, s. r. o.


Predmety podnikania Vaše Účtovníctvo, s. r. o.


Kataster Vaše Účtovníctvo, s. r. o.


Skrátené výkazy Vaše Účtovníctvo, s. r. o.