Moja zóna

Milan Novotný

900 67 Láb
46169890
1080566410
Nemá
nezistený
27.04.2011
Výroba náradia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A