Moja zóna

PEK Trade s. r. o.

Ľ. Fullu 3125/36, 841 05 Bratislava
46181687
2023268610
SK2023268610
2 zamestnanci
19.05.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,25
0,07
83,6 %
46,4 tis. €
81,5 %
2020/2019
4,66 mil. €
114,5 %
2020/2019
0,04
11,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE