Moja zóna

SmartComm s.r.o.

Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská Bystrica
46255338
2023295252
SK2023295252
1 zamestnanec
07.07.2011
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
0,91
73,2 %
132 €
-79,5 %
2020/2019
81,3 tis. €
-21,7 %
2020/2019
0
-80,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE