Moja zóna

Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.

Rybničná 40, 831 06 Bratislava
46274928
2023308133
Nemá
nezistený
19.07.2011
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskEuro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


2014
2015
2016
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

TržbyEuro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


2014
2015
2016
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €

Zisk pred zdanenímEuro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


2014
2015
2016
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

EBITDAEuro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


2014
2015
2016
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


Štatutári Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


Spoločníci Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


Predmety podnikania Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


Kataster Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.


Skrátené výkazy Euro Trading Company s.r.o., skrátený názov: E.T.C. s.r.o.