Moja zóna

Siti Media Slovakia, s.r.o.

Svätoplukova 11, 821 08 Bratislava
46282891
2023312588
Nemá
nezistený
29.07.2011
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A