Moja zóna

TEU sped, s. r. o.

Hraničná 18, 821 05 Bratislava - Ružinov
46307087
2023321641
Nemá
nezistený
13.08.2011
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A