Moja zóna

Peter Mušinský

Hrnčiarska 15, 091 01 Stropkov
46352422
1074107364
Nemá
nezistený
06.09.2011
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A