Moja zóna

Mercurius pharm F & F s.r.o.

Námestie Republiky 495, 049 16 Jelšava
46402993
2023550320
Nemá
nezistený
13.06.2012
Riečna akvakultúra

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A