Moja zóna

HOKO LOV, s.r.o.

985 25 Krná
46477730
2820007828
Nemá
nezistený
24.12.2011
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
-0,14
3,18
25,4 %
-1,26 tis. €
-128,9 %
2020/2019
3,32 tis. €
-79,9 %
2020/2019
-0,11
-145,3 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE