Moja zóna

International Surface Protection s. r. o.

Švabinského 13, 851 01 Bratislava
46490698
2023403096
SK2023403096
nezistený
04.01.2012
Opracovanie kovov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,44
0,51
1,56
13,4 %
35,4 tis. €
310,6 %
2017/2016
318 tis. €
689,7 %
2017/2016
0,44
138,8 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE