Moja zóna

IKOOP k.s. v likvidácii

Šarovce 490, 935 52 Šarovce
46491830
2023424832
Nemá
nezistený
19.01.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A