Moja zóna

Trei Real Estate Slovakia s. r. o.

Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
46507884
2023458217
SK2023458217
nezistený
14.01.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,06
2,07
60,8 %
502 tis. €
-3,6 %
2020/2019
1,77 mil. €
-6,3 %
2020/2019
0,02
-2,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskTrei Real Estate Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

TržbyTrei Real Estate Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringTrei Real Estate Slovakia s. r. o.


n/a
0,39
0,23
2,31

Zisk pred zdanenímTrei Real Estate Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €

EBITDATrei Real Estate Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €

Koneční uživatelia výhod Trei Real Estate Slovakia s. r. o.


Štatutári Trei Real Estate Slovakia s. r. o.


Spoločníci Trei Real Estate Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania Trei Real Estate Slovakia s. r. o.


Kataster Trei Real Estate Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy Trei Real Estate Slovakia s. r. o.