Moja zóna

VIP COMPUTER s. r. o.

Betliarska 12, 851 07 Bratislava
46524355
2023405241
Nemá
nezistený
07.02.2012
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIP COMPUTER s. r. o.


Štatutári VIP COMPUTER s. r. o.


Spoločníci VIP COMPUTER s. r. o.


Predmety podnikania VIP COMPUTER s. r. o.


Kataster VIP COMPUTER s. r. o.


Skrátené výkazy VIP COMPUTER s. r. o.