Moja zóna

Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.

Medená 110/23, 811 02 Bratislava
46538208
2023649386
Nemá
nezistený
15.02.2012
Veterinárne čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

6,42
15,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskVeterinárna klinika Bullypet s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €

TržbyVeterinárna klinika Bullypet s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringVeterinárna klinika Bullypet s.r.o.


0,52
0,84
n/a
6,42

Zisk pred zdanenímVeterinárna klinika Bullypet s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EBITDAVeterinárna klinika Bullypet s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.


Štatutári Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.


Spoločníci Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.


Predmety podnikania Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.


Kataster Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.


Skrátené výkazy Veterinárna klinika Bullypet s.r.o.