Moja zóna

THE FABRIK s. r. o.

Chemická 1, 831 04 Bratislava
46581880
2023486707
Nemá
nezistený
11.04.2012
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod THE FABRIK s. r. o.


Štatutári THE FABRIK s. r. o.


Spoločníci THE FABRIK s. r. o.


Predmety podnikania THE FABRIK s. r. o.


Kataster THE FABRIK s. r. o.


Skrátené výkazy THE FABRIK s. r. o.