Moja zóna

Jozef Tirko

091 01 Baňa
46642650
1024464914
Nemá
0 zamestnancov
10.04.2012
Služ.súvis.s lesníctvom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A