Moja zóna

Barbora Klvačová

Budovateľská 11, 900 31 Stupava
46644911
1048427941
Nemá
nezistený
01.05.2012
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A