Moja zóna

ABONDES s.r.o.

Biskupická 1730/24, 986 01 Fiľakovo
46719466
2023545656
Nemá
nezistený
28.06.2012
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A