Moja zóna

Bc. Eva Mecháčková

Sadová 5, 901 01 Malacky
46736328
1078767613
Nemá
0 zamestnancov
01.07.2012
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A