Moja zóna

Samuel Adamík - E. S. A. Elektroinštalácie

908 75 Studienka
46760466
1085267612
Nemá
0 zamestnancov
04.07.2012
Oprava elektr.prístrojov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A