Moja zóna

BBC consulting, s.r.o.

Matičná 2, 949 11 Nitra
46765905
2023563498
SK2023563498
1 zamestnanec
26.07.2012
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,18
-5,68
0,27
96,8 %
-14,9 tis. €
-286,6 %
2020/2019
41,9 tis. €
-74,9 %
2020/2019
-0,18
-279,5 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskBBC consulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyBBC consulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringBBC consulting, s.r.o.


0,52
0,03
0,38
0,48

Zisk pred zdanenímBBC consulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDABBC consulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod BBC consulting, s.r.o.


Štatutári BBC consulting, s.r.o.


Spoločníci BBC consulting, s.r.o.


Predmety podnikania BBC consulting, s.r.o.


Kataster BBC consulting, s.r.o.


Skrátené výkazy BBC consulting, s.r.o.