Moja zóna

MEE MIDDLE EUROPEAN ENERGY s. r. o.

Kopčianska 14, 851 01 Bratislava
46806695
2023583958
Nemá
nezistený
25.08.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A