Moja zóna

KD Slovakia, s.r.o.

Júliusa Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
46912410
2023658923
Nemá
2 zamestnanci
12.12.2012
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
-0
4,32
133,2 %
37 €
-60,2 %
2020/2019
14,5 tis. €
-41,8 %
2020/2019
0
-58,6 %
2020/2019
8,11 tis. €
N/A

ZiskKD Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbyKD Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

SkóringKD Slovakia, s.r.o.


-2,38
-0,33
n/a
15,82

Zisk pred zdanenímKD Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDAKD Slovakia, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod KD Slovakia, s.r.o.


Štatutári KD Slovakia, s.r.o.


Spoločníci KD Slovakia, s.r.o.


Predmety podnikania KD Slovakia, s.r.o.


Kataster KD Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy KD Slovakia, s.r.o.