Moja zóna

KD Slovakia, s.r.o.

Júliusa Bottu 1135/5, 050 01 Revúca
46912410
2023658923
Nemá
2 zamestnanci
12.12.2012
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
-0
4,32
133,2 %
37 €
-60,2 %
2020/2019
14,5 tis. €
-41,8 %
2020/2019
0
-58,6 %
2020/2019
8,11 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE