Moja zóna

Cricetus s.r.o.

Dopravná 51, 831 06 Bratislava
46930078
2023682540
Nemá
3-4 zamestnanci
21.12.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,06
3,33
30 %
-2,05 tis. €
-41,9 %
2020/2019
8,35 tis. €
-0,04
-151,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCricetus s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyCricetus s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €

SkóringCricetus s.r.o.


1,65
0,7
n/a
3,33

Zisk pred zdanenímCricetus s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDACricetus s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Cricetus s.r.o.


Štatutári Cricetus s.r.o.


Spoločníci Cricetus s.r.o.


Predmety podnikania Cricetus s.r.o.


Kataster Cricetus s.r.o.


Skrátené výkazy Cricetus s.r.o.