Moja zóna

IRTI s.r.o.

Mierova 309/7, 017 01 Považská Bystrica
46942149
2023661618
Nemá
nezistený
14.12.2012
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
0,46
215,5 %
-75 €
99,8 %
2017/2016
N/A
-0
99,8 %
2017/2016
N/A
N/A

ZiskIRTI s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

TržbyIRTI s.r.o.


2014
2015
2016
2017
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringIRTI s.r.o.


n/a
-1,16
n/a
0,49

Zisk pred zdanenímIRTI s.r.o.


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDAIRTI s.r.o.


2014
2015
2016
2017
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €

Koneční uživatelia výhod IRTI s.r.o.


Štatutári IRTI s.r.o.


Spoločníci IRTI s.r.o.


Predmety podnikania IRTI s.r.o.


Kataster IRTI s.r.o.


Skrátené výkazy IRTI s.r.o.