Moja zóna

Madam Podprsenka, s. r. o.

Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
46949771
2023670792
SK2023670792
2 zamestnanci
22.12.2012
Maloobchod s odevmi

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
19,37
0,57
100,1 %
-2,07 tis. €
-132 %
2020/2019
117 tis. €
-35,3 %
2020/2019
-0,02
-134,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMadam Podprsenka, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyMadam Podprsenka, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringMadam Podprsenka, s. r. o.


-0,02
-0
0,19
0,77

Zisk pred zdanenímMadam Podprsenka, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAMadam Podprsenka, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod Madam Podprsenka, s. r. o.


Štatutári Madam Podprsenka, s. r. o.


Spoločníci Madam Podprsenka, s. r. o.


Predmety podnikania Madam Podprsenka, s. r. o.


Kataster Madam Podprsenka, s. r. o.


Skrátené výkazy Madam Podprsenka, s. r. o.